BẢO MẬT THÔNG TIN

1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Thông tin khách hàng được công ty thu thập với mục đích để liên hệ bán hàng hoặc bảo hành, bảo trì sản phẩm.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin khách hàng được sử dụng trong phạm vi công ty: phòng bán hàng, phòng kỹ thuật

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin khách hàng được lữu trữ và cập nhật liên tục.

4.Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin:

Công ty CP Đầu tư Kỹ thuật Việt, Địa chỉ văn phòng: A1A2 Minh Khai, Phố Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân:

Khách hàng cần chỉnh sửa, hoặc xóa bỏ thông tin của mình, khách hàng liên hệ trực tiếp với chúng tôi, Công ty CP Đầu tư Kỹ thuật Việt sẽ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Bảo mật thông tin khách hàng,

Thông tin khách hàng được sử dụng trong phạm vi công ty

Không sử dụng thông tin khách hàng cho mục đích khác

Không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3 khi chưa được khách hàng

Tuân thủ pháp luật Việt nam về quản lý, bảo mật thông tin