QUY ĐỊNH CHUNG

1.Chính sách giá:

Giá bán được công  ty Cổ phần đầu tư Kỹ thuật Việt niêm yết trên Website với thông tin:

  • Bằng VNĐ
  • Bao gồm thuế VAT

2.Chất lượng hàng hóa:

  • Cam kết bán hàng chính hãng
  • Hàng mới 100%, chưa sử dụng